Sincan Sigorta Logo Sincan Sigorta Telefon
YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI
04 Ekim 2014 Cumartesi, 21:06
111 Kişi
Yabancı uyruklular için sağlık sigortası 11 Nisan 2013 tarihli, 28615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu", aile ikamet izni ve uzun dönem ikamet izni için aranan şartlar arasında sağlık sigortasına sahip olma koşulunu hükme bağlayan maddeleri ile...

11 Nisan 2013 tarihli, 28615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu", aile ikamet izni ve uzun dönem ikamet izni için aranan şartlar arasında sağlık sigortasına sahip olma koşulunu hükme bağlayan maddeleri ile 11 Nisan 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesiyle bu günlerde Acentelere başvuru yapan yabancı uyruklu kişilerin sayısında ciddi bir artış görülmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde talep edilen asgari teminatlar; yatarak tedavi teminatı için limitsiz - %100 ödeme yüzdesi (%0 sigortalı katılım payı), ayakta tedavi paketi için 2.000 TL-%60 ödeme yüzdesi (%40 sigortalı katılım payı) ve yardımcı tıbbi malzeme teminatı için 1.000 TL-%60 ödeme yüzdesi (%40 sigortalı katılım payı)şeklinde duyurulmuştur. Sigorta şirketleri de bu doğrultuda mevcut planlarından bu teminatlara yakın olanları müşterilerine sunmaktadır.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun ilgili maddelerinin Nisan ayında yürürlüğe girmesi ve çoğu kişinin konu hakkında bilgisi olmaması sebebiyle bazı aksaklıklarda yaşanmaktadır. Yabancı uyruklu kişilerin yapması gerekense Yabancı Kimlik numaralarını belgeleyen bir evrak ve pasaportlarıyla birlikte kendilerine en yakın sigorta acentesine bizzat başvuru yapmalarıdır.

Yabancı kimlik numaraları İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilmektedir.5490 Sayılı “Nüfus Hizmetleri Kanun” ve “Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğe göre, Ülkemizden herhangi bir amaçla en az altı ay süreli ikamet tezkeresi alan yabancıların kimlik bilgileri İl Emniyet Müdürlüklerinde görevli yetkili personel tarafından Pol-Net Yabancılar Projesine işlenmekte ve bu bilgiler günlük olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda paylaşılarak “99” ile başlayan numaranın atanması sağlanmaktadır.

Adlarına Yabancı Kimlik Numarası tahsis edilen yabancılar, kimlik numaralarını Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait internet (www.nvi.gov.tr.) adresinden erişebilmektedirler.

Yabancı Kimlik numaralarını temin eden kişilerin sigorta şirketine yaptıkları başvuruların ardından her şirkette farklı olmakla beraber yaklaşık 1 hafta içerisinde poliçeleri hazırlanmış ve kendilerine teslim edilmiş olur.

 
SİNCAN SİGORTA HABER